Na Bailtean: Baile Àrd Bhuirgh (digital download)

£4.00

Please note that this is a digital file.  You will not receive a hard copy. 

Once payment has been received, you will be prompted to download the digital file on to your computer.

You will also receive an email with the publication as an attachment.  

 

This booklet takes you down memory lane in the village of High Borve.

Contents:

Cuimhneachan Lina Mhurchadh Tarrag
Tarmod Geàrd
Chrissie Burian
Cuimhneachan Neilie Tharmod Nèil
Cuimhneachan Bobby Mhurchadh Rob
Muinntir a' Pheic
Mairi and Murdag Bòidse
Màigean agus bath na Wrens
An Àirigh (Gaelic bàrdachd)