Sùlaisgeir: Sealladh bho Shealgair

View this page in English

Airson linntean tha feadhainn san teaghlach aig Scott Davidson air a bhith a’ dol gu Sùlaisgeir a shealg a’ ghuga, agus tha greis bho bha miann aig Scott fhèin a dhol ann cuideachd. Na bhalach òg bhitheadh e na sheasamh air a' chidhe anns a' Phort a' feitheamh ri sheanair a thighinn dhachaigh à Sùlaisgeir. 

Tha na dealbhan seo a' dearbhadh dhuinn gun d'fhuair Scott air a dhol a Shùlaisgeir mu dheireadh thall, agus gu ruige seo tha e air a bhith ann ochd tursan. 

An guga anns a' bhùth