Taisbeanaidhean an-dràsta

 na Dorsan

A' comharrachadh ceud bliadhna bho chaidh baile Ghabhsainn a stèidheachadh. Ri fhaicinn san taisbeanadh, tha criadhadaireachd a chaidh an lorg ann an Gabhsann thairis air na bliadhnaichean agus fiosrachadh mun strì a bh' aig na daoine fearann fhaighinn, rud air an robh iad àiridh.  

 

Taisbeanaidhean Roimhe

Leugh tuilleadh mu thaisbeanaidhean A' Chiad Chogadh, Sealladh air na Seachdadan, Sgioba Ball-coise Nis agus Nobody's Home le John Maher. 

Tuilleadh fiosrachaidh